วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ที่ทำการสมาคมนิสิตเก่าจุฬา ฯ (2511)

กล่องลูกฟูกในชุมชนแออัด

ที่ทำการสมาคมนิสิตเก่าจุฬา ฯ (2511)

เจน สกลธนารักษ์

ในปีที่ 50 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารทรงกล่องสี่เหลี่ยมพื้นผิวลูกฟูกปรากฏขึ้นบนพื้นที่ครึ่งไร่ ริมถนนพญาไทซึ่งล้อมรอบไปด้วยแหล่งขุมขนแออัด เพื่อใช้เป็นจุดศูนย์รวมสำหรับสมาชิกกลุ่มใหม่ของสังคมที่เรียกตัวเองว่า ปัญญาชน

เจน สกลธนารักษ์ ออกแบบ ที่ทำการสมาคมนิสิตเก่าจุฬา ฯ เป็นผนังปิดทึบเพื่อสร้างความเป็นส่วนตัวจากรอบนอก แต่ยังคงสามารถรับแสงสว่างและระบายอากาศได้โดยอาศัยการจัดวางระบาบตื้นลึกของผนัง เทคโนโลยีการหล่อคอนกรีตโชวผิวลอนลูกฟูกถูกนำมาใช้เพิ่มความน่าสนใจของแสงเงาบนพื้นผิวตัวอาคาร รูปทรงกล่องสี่เหลี่ยมเล่นระดับซับซ้อน ช่วยแบ่งพื้นที่ตามประโยชน์ใช้สอย ทั้งนี้เพื่อใช้เป็น ห้องจัดเลี้ยง หอพัก ห้องกีฬาในร่ม ห้องประชุม และห้องสมุด

รูปลักษณ์ภายนอกและการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยภายในของตัวอาคาร สะท้อนรสนิยมและกิจกรรมของผุ้มีการศึกษาแตกต่างจากพื้นที่และสังคมแวดล้อมของชนชั้นแรงงานอย่างสิ้นเชิง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น